T
ERHOLE.info
TERHOLE   EEN KERN MET EEN HART
Dorpsraad
Onze voorzitter Ro Ducheine heeft zijn voorzittersschap opgegeven ivm andere activiteiten.
Onze dank gaat uit voor zijn jarenlange inzet.
Doelstelling;

Het behartigen van de belangen, op welk gebied dan ook, van de bewoners van de kern Terhole en al hetgeen daartoe bevordelijk kan zijn.
Bestuur;
vacature voorzitter !!
Peter van der Klooster
Karel Freijzer
Joachim Baert
Louis de Rijcke
Peter Everaers
Danny Aerts

Contactpersoon;
Louis de Rijcke
Notendijk 35
4583 SV Terhole
lderijcke@zeelandnet.nl


Website;
http://www.terhole.info